Rezervácia

Vitajte v rezervačnom a komunikačnom  systéme Alergoimunologického centra.

Rezervačný systém umožňuje rezervácie  kontrôl a prvých vyšetrení ako aj   objednanie rôznych   služieb. Podrobnosti ohľadom online rezervačného systému nájdete na tejto stránke. Rezervácie kontrôl a komunikácia so sestrou  sú možné len po registrácii.


Vyberte si prosím typ služby – následne sa zobrazia všetky dostupné termíny alebo formulár na zaslanie požiadavky. 
V prípade, že máte záujem len o termíny v konkrétnej ambulancii (Prešov, Sabinov), resp. u niektorého z lekárov (Dr. Lešťan, Dr. Belvončíková, Dr. Vojtušová, Dr. Očipová, Dr. Kočerginová, Mgr. Tkáčová,  reprodukční imunológovia, ...), budete mať možnosť Vaše preferencie určiť v ďalšom kroku.  Znázorňujú sa len dostupné termíny ( ak nie je uvedený konkrétny lekár či ambulancia - znamená to , že termíny sú už obsadené ). Prvé vyšetrenia a bežné kontroly sa  hromadne objavia  v posledný piatok v mesiaci o 17.00 vždy 3 mesiace dopredu ( v januári na apríl, vo februári na máj,...). Po zrušení rezervácie sa uvoľnený termín zviditeľní okamžite pre iného pacienta. 

Prvé vyšetrenie je možné len na základe výmenného lístka -inak budete vyšetrení ako samoplatca! Rovnako aj pri omeškaní sa  s kontrolou  viac ako 2 roky budete potrebovať výmenný lístok.

Vyberte typ vyšetrenia:

Objednať sa môžete  k MUDr. Vojtušovej a  MUDr. Lešťanovi .Systém  5 dní pred prvým vyšetrením  upozorní na blížiaci sa termín.

Systém  5 dní pred vyšetrením upozorní na blížiaci sa termín. Cez tento systém môžete zrušiť  objednanie. Včasné  odhlásenie sa z termínu pomáha iným pacientom dostať sa na vyšetrenie skôr.

Objednaním tejto služby Vás žiadam o nadštandard vo forme konzultácie 2 lekármi Vášho centra. Po vstupnom vyšetrení žiadam, aby boli vstupné údaje hodnotené 2 lekármi. Beriem na vedomie, že poplatok za túto nadštandardnú službu je v zmysle cenníka, ako aj to, že toto vyšetrenie môžem absolvovať aj bez poplatku, ako štandardné prvé vyšetrenie. Po obdržaní tejto objednávky Vás bude kontaktovať naša recepcia do troch  pracovných dní  a dohodne si s Vami  termín poskytnutia služby.


 Vyšetrenia  nutričnou   špecialistkou nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia
Týmto žiadam lekára Alergoimunologického centra o konzultáciu na moju vlastnú žiadosť. Beriem na vedomie,že táto nadštandardná služba je spoplatnená sumou 20 EUR. Do poznámky uvediem telefónne číslo v rámci EÚ na ktoré si žiadam, aby mi lekár zavolal, meno lekára, a stručný dôvod konzultácie. Telefonická konzultácia bude v trvaní do 30 minút
Táto služba je spoplatnená sumou 20.00 € s DPH. Po stlačení tlačidla budete presmerovaný na platobnú bránu.

Pre realizáciu platieb využívame služby spoločnosti 24pay.

Platobná brána ° je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. c) zákona o platobných službách č. ODB-8835-5/2012. Podlieha teda stanovenej kontrole a garancii Národnej banky Slovenska.

Služby pre pacientov s kartou výhod:

Chcete mať výhody držiteľa karty výhod? Zaregistrujte sa na našom portáli a cez svoj účet si elektronicky zakúpte našu kartu výhod.